Ý nghĩa của từ phục dịch là gì:
phục dịch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ phục dịch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phục dịch mình

1

8   2

phục dịch


Làm công việc chân tay vất vả để phục vụ người khác (thường là chủ hoặc nói chung người bề trên). Phục dịch cơm nước suốt ngày.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   1

phục dịch


đg. Làm công việc chân tay vất vả để phục vụ người khác (thường là chủ hoặc nói chung người bề trên). Phục dịch cơm nước suốt ngày.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

5   1

phục dịch


làm công việc chân tay vất vả để phục vụ người khác (thường là chủ hoặc người bề trên) phục dịch thuốc thang cho người ốm [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

6   4

phục dịch


đg. Làm công việc chân tay vất vả để phục vụ người khác (thường là chủ hoặc nói chung người bề trên). Phục dịch cơm nước suốt ngày.
Nguồn: vdict.com

5

4   2

phục dịch


payirupāsati (pa + upa + ās + a)
Nguồn: phathoc.net

6

6   5

phục dịch


phục dịch là làm lụng vất vả. phục vụ cho người khác
daisy nguyễn - Ngày 21 tháng 10 năm 2016

7

2   6

phục dịch


Làm công việc chân tay vất vả
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 12 năm 2015


Thêm ý nghĩa của phục dịch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< radotage radoteur >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa