Ý nghĩa của từ phụ tình là gì:
phụ tình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phụ tình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phụ tình mình

1

11   7

phụ tình


Phụ bạc đối với người mà mình đã yêu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

7   7

phụ tình


Phụ bạc đối với người mà mình đã yêu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phụ tình". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phụ tình": . phát thanh Ph [..]
Nguồn: vdict.com

3

6   9

phụ tình


Phụ bạc đối với người mà mình đã yêu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4   12

phụ tình


(Ít dùng) như phụ bạc kẻ phụ tình
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của phụ tình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mít xoài mò trắng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa