Ý nghĩa của từ phù hợp là gì:
phù hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phù hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phù hợp mình

1

16   10

phù hợp


hợp với nhau, ăn khớp với nhau nội dung và hình thức phù hợp nhau chọn được người chồng phù hợp Đồng nghĩa: ăn nhập
Nguồn: tratu.soha.vn

2

10   11

phù hợp


đgt (H. phù: họp lại; hợp: giống nhau) Khớp đúng với nhau: Cách mạng khoa học kĩ thuật còn có nhiệm vụ xây dựng thành công một nền khoa học và kĩ thuật ti [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   8

phù hợp


đgt (H. phù: họp lại; hợp: giống nhau) Khớp đúng với nhau: Cách mạng khoa học kĩ thuật còn có nhiệm vụ xây dựng thành công một nền khoa học và kĩ thuật tiên tiến phù hợp với tình hình nước ta (VNgGiáp).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

3   8

phù hợp


Khớp đúng với nhau. | : ''Cách mạng khoa học kĩ thuật còn có nhiệm vụ xây dựng thành công một nền khoa học và kĩ thuật tiên tiến '''phù hợp''' với tình hì [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   9

phù hợp


sandahana (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của phù hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< radiotélescope radiothérapie >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa