Ý nghĩa của từ phóng uế là gì:
phóng uế nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phóng uế. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phóng uế mình

1

18   3

phóng uế


đi tiểu tiện, đại tiện bừa bãi, không đúng nơi, đúng chỗ cấm phóng uế bừa bãi
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

phóng uế


Phóng uế có nghĩa là đi vệ sinh ngay nơi công cộng hoặc những chỗ cấm phóng uế như: bãi biễn, khu du lịch,...
Thanh Thư - Ngày 14 tháng 5 năm 2017

3

4   4

phóng uế


phóng uế là đi tiểu tiện bừa bãi ở nơi công cộng , ko đúng nơi quy đijnh
yến nhi - Ngày 10 tháng 8 năm 2015

4

5   8

phóng uế


đg. Ỉa đái không đúng nơi, đúng chỗ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   9

phóng uế


Ỉa đái không đúng nơi, đúng chỗ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

1   8

phóng uế


đg. Ỉa đái không đúng nơi, đúng chỗ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phóng uế". Những từ có chứa "phóng uế" in its definition in Vietnamese. Vietnamese diction [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phóng uế
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phóng đại phô >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa