Ý nghĩa của từ pear là gì:
pear nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ pear. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pear mình

1

15   6

pear


Quả lê. | Cây lê.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

9   8

pear


Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của pear
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< patrol pear-shaped >>