Ý nghĩa của từ oaristys là gì:
oaristys nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oaristys Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oaristys mình

1

0   0

oaristys


Cuộc vui đùa tình tứ; câu chuyện diễm tình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của oaristys
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bastingage bastonnade >>