Ý nghĩa của từ non bộ là gì:
non bộ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ non bộ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa non bộ mình

1

1   0

non bộ


Núi giả để làm cảnh trong sân, vườn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

non bộ


Núi giả để làm cảnh trong sân, vườn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

non bộ


Núi giả để làm cảnh trong sân, vườn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "non bộ". Những từ có chứa "non bộ": . núi non bộ non bộ
Nguồn: vdict.com

4

0   0

non bộ


Non bộ là núi giả do con người tự tạo, non bộ là một vùng non nước mây trời thu nhỏ lại, đưa các ngọn núi to ngoài tự nhiên vào trong vườn cảnh để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống.
thuhang - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

5

0   0

non bộ


núi giả để làm cảnh hòn non bộ
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của non bộ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thuốc xỉa thuốc đỏ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa