Ý nghĩa của từ nightmare là gì:
nightmare nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nightmare. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nightmare mình

1

7 Thumbs up   3 Thumbs down

nightmare


Cơn ác mộng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3 Thumbs up   4 Thumbs down

nightmare


một từ tiếng anh nghĩa là ác mộng

chỉ các giấc mơ không đẹp, khiến người mơ cảm thấy sợ hãi, thấy đau buồn, lo lắng... Ví dụ như mơ thấy bị đuổi đánh, mơ thấy bị mất tiền, mơ thấy đi thi không làm được bài...
hansnam - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

nightmare


- danh từ có nghĩa là ác mộng, nỗi sợ hãi kinh hoàng
ví dụ: I had a nightmare lastnight
( Em đã gặp ác mộng tối qua)
- là tính từ có nghĩa là khủng khiếp, kinh hoàng
ví dụ: I have suffed a nightmare trip
( tôi đã phải chịu đựng một chuyến đi khủng khiếp/ kinh hoàng)
gracehuong - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

nightmare


['naitmeə]|danh từ cơn ác mộngĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

<< next-door nilgai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa