Ý nghĩa của từ nhất chậm đi nhì chậm nói là gì:
nhất chậm đi nhì chậm nói nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nhất chậm đi nhì chậm nói Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhất chậm đi nhì chậm nói mình

1

1   5

nhất chậm đi nhì chậm nói


Một số người cho rằng việc đi lại, ăn nói của trẻ rất quan trọng và liên quan đến sự phát triển cũng như tư duy của bé. Nên việc chậm đi và chậm nói năng sẽ dẫn tới việc tư duy có phần thấp hơn những đứa bé khác. Tuy nhiên, một số lại cho rằng "chậm đi thì đói, chậm nói thì giàu".
nghĩa là gì - Ngày 28 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nhất chậm đi nhì chậm nói
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vung tay quá trán vi veri veniversum vivus vici >>