Ý nghĩa của từ minh nhật là gì:
minh nhật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ minh nhật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa minh nhật mình

1

27   11

minh nhật


Minh Nhật (tiếng Hán Việt): Minh có nghĩa là sáng, xuất chúng. Nhật là mặt trời. Minh Nhật là mặt trời tỏa sáng.
Minh Nhật được dùng để đặt tên cho con trai với mong ước con sẽ giỏi giang, xuất chúng, tỏa sáng, con sẽ là mặt trời của cha mẹ.
kieuoanh292 - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

16   5

minh nhật


Là từ Hán Việt có nghĩa là " ánh sáng mặt trời" hay "mặt trời tỏa sáng".... Từ này thường dùng để đặt tên cho con trai.
- Minh: có nghĩa là Sáng, không lu mờ, không bị che khuất, sáng suốt, rõ ràng...
- Nhật: có nghĩa là ngày, là mặt trời.
(Do vậy cũng có thể hiểu nghĩa của từ "minh nhật" là Mặt Trời Sáng không bị che khuất hay một ngày trong sáng...)
ThuyNguyen - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của minh nhật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luân vũ ky hieu ^^ >>