Ý nghĩa của từ miêu tả là gì:
miêu tả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ miêu tả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miêu tả mình

1

20   9

miêu tả


Dùng ngôn ngữ hoặc màu sắc, đường nét, nhạc điệu để làm cho người khác hình dung được hình thức các sự vật hoặc hình dáng, tâm trạng trong khung cảnh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8   8

miêu tả


đgt. Dùng ngôn ngữ hoặc màu sắc, đường nét, nhạc điệu để làm cho người khác hình dung được hình thức các sự vật hoặc hình dáng, tâm trạng trong khung c [..]
Nguồn: vdict.com

3

12   12

miêu tả


đgt. Dùng ngôn ngữ hoặc màu sắc, đường nét, nhạc điệu để làm cho người khác hình dung được hình thức các sự vật hoặc hình dáng, tâm trạng trong khung cảnh nào đó: miêu tả cảnh nông thôn ngày mùa khó có thể miêu tả được tâm trạng chúng tôi khi đặt chân đến miền đ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

10   10

Miêu tả


Trong khi miêu tả, bạn cần thuật lại chi tiết, phác họa theo một hình thức tường thuật nào đó.
Nguồn: ee.vimaru.edu.vn

5

1   6

miêu tả


miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc màu sắc ,đường nét,nhạc điệu để làm cho người khác hình dung được hình thức các sự vật hoặc hình dạng,tâm trạng hay một phương tiện làm cho người khác hình dung được cụ thể sự vật,sự việc
Ta Thi Thanh Huyen - Ngày 13 tháng 9 năm 2015

6

5   11

Miêu tả


dùng một phương tiện nào đó làm cho người khác có thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc hoặc thế giới nội t&aci [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

3   12

miêu tả


là nói về một thứ gì đó dùng những biện pháp nghệ thuật để nói
giang - Ngày 27 tháng 7 năm 2014

8

3   14

miêu tả


suvavatthāpita (tính từ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của miêu tả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rabattu miễn cưỡng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa