Ý nghĩa của từ mb là gì:
mb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mb mình

1

4   1

MB


Bachelor of Medicine: Cử nhân Y khoa
Nguồn: hotcourses.vn

2

2   1

MB


Money Boy, ngưu lang, kỹ nam, trai gọi/trai bao
Nguồn: beedance07.com

3

0   0

mb


Tên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Military Commercial Joint Stock Bank) được thành lập năm 1994. Đây là ngân hàng thương mại Việt Nam và được viết tắt là TMCP Quân Đội (Thương Mại Cổ Phần). Đây cũng được xem là một trong những đối thủ cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng trong nước mạnh.
nghĩa là gì - Ngày 15 tháng 5 năm 2019

4

1   1

MB


Megabyte là một đơn vị thông tin hoặc dung lượng tin học bằng với 10002 byte hoặc 10242 byte, tùy vào ngữ cảnh. Trong vài trường hợp hiếm, nó dùng để chỉ 1000 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

1   2

mb


1. viết tắt của Megabyte - một đơn vị đo dung lượng thông tin. 1 megabyte = 1024 byte. 1 byte = 8 bit

VD: đĩa mềm có dung lượng 1.34 mb

2. viết tắt của maybe hoặc might be, nghĩa là có thể

VD:
-tối nay đi chơi không?
-mb
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của mb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< msc ml >>