Ý nghĩa của từ mai phục là gì:
mai phục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mai phục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mai phục mình

1

5   3

mai phục


Nấp sẵn ở nơi kín đáo để đánh bất ngờ
An - Ngày 15 tháng 8 năm 2016

2

8   8

mai phục


Giấu, ém quân chỗ kín để chờ đánh bất ngờ. | : ''Đem quân '''mai phục''' ở các hẻm núi .'' | : ''Quân địch lọt vào trận địa '''mai phục''' của quân ta.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

10   10

Mai phục


đem quân giấu ở chỗ kín đáo để chờ đối phương đến thì chặn đánh một cách bất ngờ bị lọt vào trận địa mai phục [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   8

mai phục


đgt. Giấu, ém quân chỗ kín để chờ đánh bất ngờ: đem quân mai phục ở các hẻm núi Quân địch lọt vào trận địa mai phục của quân ta.
Nguồn: vdict.com

5

5   8

mai phục


đgt. Giấu, ém quân chỗ kín để chờ đánh bất ngờ: đem quân mai phục ở các hẻm núi Quân địch lọt vào trận địa mai phục của quân ta.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của mai phục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mai hoa man trá >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa