Ý nghĩa của từ mỹ nhân là gì:
mỹ nhân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mỹ nhân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mỹ nhân mình

1

10   5

mỹ nhân


Người con gái đẹp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   5

mỹ nhân


Người con gái đẹp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   0

mỹ nhân


Theo Tôi, Mỹ là đẹp, Nhân là người. Tóm lại, Mỹ nhân là Người đẹp.
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 1 năm 2017

4

4   5

mỹ nhân


Người con gái đẹp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mỹ nhân". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mỹ nhân": . man nhân mạo nhận mũi nhọn mỹ nhân
Nguồn: vdict.com

5

5   6

mỹ nhân


accharā (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của mỹ nhân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mỹ nghệ phát tiết >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa