Ý nghĩa của từ mỹ miều là gì:
mỹ miều nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mỹ miều. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mỹ miều mình

1

10   5

mỹ miều


Xinh, xinh đẹp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   3

mỹ miều


xinh đẹp
mỹ miều - Ngày 20 tháng 9 năm 2013

3

5   4

mỹ miều


Xinh đẹp (dùng với ý mỉa mai).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

6   6

mỹ miều


Xinh đẹp (dùng với ý mỉa mai).
Nguồn: vdict.com

5

5   5

mỹ miều


mỹ miều mãn cưc có lối thoát chỉ dụ châm biếm bôi nhọ mỉa mai đa cực
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của mỹ miều
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phát xuất phát tích >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa