Ý nghĩa của từ mọt sách là gì:
mọt sách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ mọt sách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mọt sách mình

1

55   18

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc. | Người mê học
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

36   11

mọt sách


là người chuyên gia đọc sách và hiểu biết nhiều về sách
le huong giang - Ngày 09 tháng 8 năm 2015

3

37   15

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

26   8

mọt sách


mọt sách là những người thích đọc sách và rất ham học .
tuyen khung - Ngày 09 tháng 4 năm 2016

5

30   13

Mọt sách


(Khẩu ngữ) từ dùng để ví người không biết gì ngoài sách vở, sống xa rời thực tế anh ta là con mọt sách
Nguồn: tratu.soha.vn

6

27   14

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc.
Nguồn: vdict.com

7

29   17

mọt sách


Mọt sách còn có nghĩa là tin vào sách vở. Đọc thấy cái gì trong sách cũng tin là thực tế đúng như vậy.
Nên không học được gì từ cuộc sống. Và thất bại vì lý thuyết suông
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 6 năm 2015

8

11   9

mọt sách


Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng người cụ thể mà hiểu theo ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. Ý nghĩa tích cực áp dụng cho những nhà nghiên cứu, làm khoa học, học sinh, sinh viên...đó là đức tính ham mê đọc sách, ham học hỏi tìm tòi những kiến thức có trong kho tàng tri thức của nhân loại.
Ý nghĩa tiêu cực là người chỉ biết tìm thú vui trong đọc sách mà quyên luôn cả nghĩa vụ chính của mình.
Viết Nghĩa - Ngày 05 tháng 12 năm 2016

9

0   2

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc. Người mê học
Đức - Ngày 27 tháng 11 năm 2016

10

0   3

mọt sách


Mọt sách là những người mê đọc, thích đọc sách . Và luôn vận dụng những j trong sách ra thực tế, cuộc sống... và sống xa vời với thực tế.
Nguyễn thị hà - Ngày 01 tháng 3 năm 2017


Thêm ý nghĩa của mọt sách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phòng gĩữ phòng gian >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa