Ý nghĩa của từ mất dạy là gì:
mất dạy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ mất dạy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mất dạy mình

1

21   15

Mất dạy


(Thông tục) hư đốn, thiếu giáo dục đồ mất dạy! ăn nói mất dạy Đồng nghĩa: vô giáo dục
Nguồn: tratu.soha.vn

2

19   15

mất dạy


t. (kng.). Hư đốn, thiếu giáo dục. Con nhà mất dạy. Ăn nói mất dạy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

4   0

mất dạy


Mất dạy là chỉ người vô giáo dục hư đốn
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 2 năm 2017

4

4   3

mất dạy


mất dạy là có daỵ nhưng đã quên mất mình đã được dạy
Trung - Ngày 29 tháng 1 năm 2017

5

12   13

mất dạy


hư đốn. thiếu giáo dục . Con nhà mất dạy. Ăn nói mất dạy.
Su - Ngày 19 tháng 8 năm 2016

6

14   17

mất dạy


t. (kng.). Hư đốn, thiếu giáo dục. Con nhà mất dạy. Ăn nói mất dạy.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mất dạy". Những từ phát âm/đánh vần giống như "m [..]
Nguồn: vdict.com

7

14   17

mất dạy


Hiểu một cách đơn giản:
Mất: là không có, đã có nhưng cũng như không có, có nhưng nói không....
Dạy: truyền đạt một nền giáo dục, biết trước biết sau....
---->>>> không được giáo dục đúng nghĩa, được giáo dục nhưng không biết sử dụng thế nào, được giáo dục nhưng cố tình không biết....
Hugo - Ngày 05 tháng 5 năm 2015

8

12   17

mất dạy


. Hư đốn, thiếu giáo dục. | : ''Con nhà '''mất dạy'''.'' | : ''Ăn nói '''mất dạy'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của mất dạy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mạt sát mắc lừa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa