Ý nghĩa của từ mùa là gì:
mùa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ mùa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mùa mình

1

5   3

mùa


1 dt. 1. Phần thời gian trong năm, chia theo đặc điểm thiên văn, khí hậu: bốn mùa xuân hạ thu đông mùa mưa đã đến. 2. Phần thời gian trong năm, thích hợp cho trồng trọt canh tác: mùa cải bắp chanh trái mùa. 3. Thời gian tiến hành những hoạt động thường kì: mùa thi mùa bơi lội. [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   3

mùa


Là một phần thời gian của năm nhưng có đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Do Trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động từ đó tạo nên sự khác nhau giữa lượng bức xạ và độ dài ngày đêm.
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 4 năm 2014

3

7   5

mùa


Là một phần thời gian của năm nhưng có đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Do Trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động từ đó tạo nên sự khác nhau giữa lượng bức xạ và độ dài ngày đêm.
Phạm Thị Hồng - Ngày 03 tháng 4 năm 2014

4

3   3

Mùa


Trên Trái Đất, mùa là sự phân chia của năm, nói chung dựa trên sự thay đổi chung nhất theo chu kỳ của thời tiết. Trong các khu vực ôn đới và vùng cực nói c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

3   5

mùa


Phần thời gian trong năm, chia theo đặc điểm thiên văn, khí hậu. | : ''Bốn '''mùa''' xuân hạ thu đông.'' | : '''''Mùa''' mưa đã đến.'' | Phần thời gian trong năm, [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

2   4

mùa


1 dt. 1. Phần thời gian trong năm, chia theo đặc điểm thiên văn, khí hậu: bốn mùa xuân hạ thu đông mùa mưa đã đến. 2. Phần thời gian trong năm, thích hợp cho tr [..]
Nguồn: vdict.com

7

2   4

Mùa


phần của năm, phân chia theo những đặc điểm về thiên văn thành những khoảng thời gian xấp xỉ bằng nhau một năm có bốn mùa chim é [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của mùa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< soạn song toàn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa