Ý nghĩa của từ mô tả là gì:
mô tả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ mô tả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mô tả mình

1

12   9

Mô tả


như miêu tả mô tả chi tiết các thành phần cấu tạo của máy
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

mô tả


mô tả là miêu tả lại những hình dáng,ngoại hình,hoạt động của người,vật,con vật,cây cối
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 4 năm 2017

3

3   8

mô tả


| : '''''Mô tả''' cuộc sống của nhân dân.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   7

mô tả


Nh. Miêu tả: Mô tả cuộc sống của nhân dân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   11

mô tả


Nh. Miêu tả: Mô tả cuộc sống của nhân dân.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mô tả". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mô tả": . ma tà ma túy mà [..]
Nguồn: vdict.com

6

2   10

mô tả


vaṇṇeti (vaṇṇ + e)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của mô tả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mòng mọng quá ư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa