Ý nghĩa của từ mô hình là gì:
mô hình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ mô hình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mô hình mình

1

38   12

mô hình


d. 1 Vật cùng hình dạng nhưng làm thu nhỏ lại nhiều, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để trình bày, nghiên cứu. Mô hình máy bay. Triển lãm [..]
Nguồn: vdict.com

2

33   17

mô hình


Mô tả về cách thức tổ chức hoạt động của đơn vị, cơ quan, tổ chức, cộng đồng.
Nguyễn Mạnh Hà - Ngày 11 tháng 10 năm 2015

3

15   6

mô hình


Hình thức diễn đạt theo mẫu nào đó... bằng ngôn ngữ, hình ảnh, sơ đồ, sa bàn, ký hiệu tượng trưng cho các sự vật, con người, hiện tượng tự nhiên, vd mô hình nguyên tử, Mô hình máy bay
huy - Ngày 24 tháng 3 năm 2015

4

1   0

mô hình


Mô hình là cụm từ mô tả hay diễn đạt theo cả 02 hinhd thức" Tỉnh và động". Mô hình tỉnh là một mô phỏng về cấu tạo của vật vật thể nào đó ở dạng đại diện, thu nhỏ....Còn mô hình động là cahcs diễn đạt về về một cách thức hoạt động của một nhóm người hay một tổ chức đoàn thể nào đó của con người
Toàn - Ngày 08 tháng 2 năm 2017

5

10   10

Mô hình


vật cùng hình dạng nhưng được làm thu nhỏ lại nhiều lần, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để tiện tr&igrav [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

8   10

mô hình


d. 1 Vật cùng hình dạng nhưng làm thu nhỏ lại nhiều, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để trình bày, nghiên cứu. Mô hình máy bay. Triển lãm mô hình nhà ở kiểu mới. 2 Hình thức diễn đạt hết sức gọn theo một ngôn ngữ nào đó các đặc trưng chủ yếu của [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

7   11

mô hình


Vật cùng hình dạng nhưng làm thu nhỏ lại nhiều, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để trình bày, nghiên cứu. | : '''''Mô hình''' máy bay.'' | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của mô hình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< suông suy diễn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa