Ý nghĩa của từ mã đáo thành công là gì:
mã đáo thành công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ mã đáo thành công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mã đáo thành công mình

1

28   10

mã đáo thành công


"Mã = ngựa", "Đáo, giống như chữ đáo hạn hay đến hạn, dịch theo nghĩa khác có nghĩa là trở về", chữ "Thành Công có nghĩa là thắng lợi, đạt được điều mong muốn".
"Mã Đáo Thành Công" có nghĩa tiếng Việt là "ngựa quay trở về là thành công!
Nguyên do dẫn đến thành ngữ " mã đáo thành công" đó là:
Ngày xưa, người Trung Hoa trên ở phương Bắc sinh sống trên các bình nguyên, đồng cỏ, nơi mà có rất nhiều ngựa hoang. Đến mùa xuân hàng năm, người ta thường thả ngựa nuôi (đã được thuần phục) để vào các cánh đồng, bình nguyên hay các khu rừng để có thể dụ được ngựa hoang kéo đàn về lại trang trại của mình.
Một khi thả ngựa nuôi của mình ra thì có nhiều khả năng xảy ra: hoặc là ngựa mình đi mất mà không trở về (có thể bị thú dữ ăn thịt, có thể bị người ta bắt hay có thể nhập đàn với ngựa hoang đi luôn...) hoặc là quay trở về và có thể dẫn theo ngựa hoang nữa! Vì vậy, vào mùa thu và mùa đông, nếu ngựa quay trở về thì có nghĩa là mình đã thắng lợi trong việc vẫn giữ được con ngựa của mình (trước cái đã, ít nhất là không mất nó), sau đó là có thêm ngựa nữa (có thể là 1 hay nhiều con)!
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

30   16

mã đáo thành công


Là thành ngữ hán việt được sử dụng như một lời chúc ai đó chuẩn bị lên đường đi xa thực hiện một nhiệm vụ gì đó sẽ gặp nhiều may mắn và làm tốt nhiệm vụ được giao
Caominhhv - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

3

20   13

mã đáo thành công


Thành công
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 9 năm 2013

4

1   1

mã đáo thành công


Tướng ra trận quay trở về nghe tiếng ngựa hí biết chắc là thắng trận rồi. Câu chúc nầy bị biến tấu thêm ý nghĩa do các thương buôn Trung Quốc chúc nhau đi buôn bán thu lợi nhuận nhiều. (Ngân Phương Vy)
ngafuvy - Ngày 27 tháng 1 năm 2014

5

0   0

mã đáo thành công


Mã theo triết học phưong đông hàm nghĩa là ý nghĩ. Ý nghĩ ví nhanh như ngựa phi, ý tưởng đầu năm hay khởi nguồn đều hàm nghĩa là việc thành công, chu tất. Ý nghĩ phát ra rồi trở lại với ta đánh dấu sự thành công mĩ mãn. Do đó, mã đáo thành công với nghĩa những ý nghĩ tốt đẹp trong sự việc mới hay năm mới đều mang thành quả mĩ mãn. Tám hướng đại diện cho tám con ngựa dù đi hướng nào cũng thành công hướng đó. Cần hướng cái ý nghĩ tốt đẹp tới mọi hướng mọi nơi thì thành công mới viên mãn. Chỉ có vậy thôi
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 10 năm 2014

6

0   2

mã đáo thành công


ngày xưa nguoi ta đi làm gì cũng bằng ngựa(Mã), mã đáo tức là ngựa trở về, nghĩa làm đã xong việc. đặt biệt là đi đánh trận, tuấn mã quay về tức là thắng trận, ko thì toi mạng hoạc bị địch bắt mất roi. do đó mà có câu mã đáo thành công. tuy nhiên theo tui thì có khi mã đáo là thảm bại, như bài vọng cổ võ Đông Sơ _ Bach Thu Hà đó. "Tuấn Mã ơi hãy phi nhanh về doanh trại báo hung tin là Vo Dong SO đã vùi thây nơi cát bụi biên thuỳ..... " vậy tuấn Mã trở về chưa hẳn là thành công, có khi là báo hung tin thảm bại đó hehhe. hiểu chưa bạn?????
TrangInTrang - Ngày 25 tháng 4 năm 2014


Thêm ý nghĩa của mã đáo thành công
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< g9 pháp chế xã hội chủ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa