Ý nghĩa của từ mây mưa là gì:
mây mưa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ mây mưa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mây mưa mình

1

18   16

Mây mưa


Do chữ "Vân Vũ" chỉ việc trai gái gặp gỡ vui chơi ân ái với nhauTheo lời tựa bài phú Cao Đường của Tống Ngọc. thuật lại việc vua Sở Tương Vương cùng Tố [..]
Nguồn: vdict.com

2

13   14

Mây mưa


(Từ cũ, Văn chương) mây và mưa; dùng để chỉ thú vui xác thịt "Bóng gương lấp ló trong mành, Cỏ cây cũng muốn n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

11   13

mây mưa


Thú vui xác thịt giữa trai và gái. | : '''''Mây mưa''' đánh đổ đá vàng,.'' | : ''Quá chiều nên đã chán chường yến anh (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   2

mây mưa


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 14 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

5

11   15

mây mưa


Thú vui xác thịt giữa trai và gái: Mây mưa đánh đổ đá vàng, Quá chiều nên đã chán chường yến anh (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

9   13

Mây mưa


Do chữ "Vân Vũ" chỉ việc trai gái gặp gỡ vui chơi ân ái với nhau Theo lời tựa bài phú Cao Đường của Tống Ngọc. thuật lại việc vua Sở Tương Vương cùng Tống Ngọc. đến chơi đền Cao Đường: "Xưa kia Tiên vương đến chơi đền Cao Đường, một hôm giữa lúc ban ngày nhân vì m [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

9   15

mây mưa


may la hien tuong co nhung dam may den hoac trang tren bay troi
trau nhu tam - Ngày 03 tháng 6 năm 2015

Thêm ý nghĩa của mây mưa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thọ đường thọ diên >>