Ý nghĩa của từ kva là gì:
kva nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ kva. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kva mình

1

5   0

kva


Kilovolt-Ampere
Nguồn: clbthuyentruong.com

2

4   1

kva


kva là đơn vị đo công suất dòng điện. viết tắt của Kilovolt - Ampere hoặc ki lô vôn - ampe
đơn vị này thường thấy trong các ngành công nghiệp, dùng để đo công suất điện năng của các máy biến thế. KVA thường dùng cho các thiết bị có khả năng truyền tải. Watt cũng là đơn vị tính công suất nhưng thường dùng cho các thiết bị có khả năng sinh công

VD: ổn áp LIOA có công suất 1KVA
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

3   0

kva


KVA là đơn vị đo công suất của mạch điện xoay chiều
VA là viết tắt của Volt-Ampere, là đơn vị đo công suất dòng điện. Nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ dòng điện tính theo Ampere. Đơn vị này thường được sử dụng cho công suất biểu kiến của mạch điện xoay chiều.
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

4

0   0

kva


Kỹ thuật - xây dựng kilôvôn-ămpe
Nguồn: dict.vietfun.com

5

0   0

kva


Volt-Ampere, còn được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện. Nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ dòng đi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   1

kva


kVA là viết tắt của kilo Volt Ampere
Đây là 1 đơn vị đo công suất dòng điện: VA, kVA,..
1 kVA = 1.000 VA
Người ta sử dụng đơn vị này trong lĩnh vực công nghiệp nhằm mục đích tính công suất truyền tải điện của các máy biến thế (vì các máy này thường có công suất lớn, phải tính bằng kVA)
vananh - Ngày 19 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của kva
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bmt cs >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa