Ý nghĩa của từ kimochi là gì:
kimochi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kimochi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kimochi mình

1

20   3

kimochi


kimochi (気持ち) tiếng nhật nghĩa là feeling - cảm xúc, cảm giác
kimchi ii (気持ち) tiếng nhật nghĩa là good feeling - cảm giác tốt đẹp -hiểu là phê

thường dùng để chỉ cảm giác sau khi quan hệ tình dục, có thể hiểu là phê quá
hansnam - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

3   1

kimochi


'Kimochi' (気持ち) là một từ tiếng Nhật có nghĩa là 'cảm giác', 'tâm trạng' hoặc cảm giác ".
A good feeling could be 'kimochi ii' (気持ちいい) and a bad feeling 'kimochi warui' (気持ち悪い). Một cảm giác tốt có thể được 'kimochi ii' (気持ちいい) và cảm giác xấu 'kimochi warui' (気持ち 悪い).
gracehuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

0   0

kimochi


Trong tiếng Nhật, nó là từ mang ý nghĩa như "feeling" trong tiếng Anh, nghĩa là "cảm xúc" của con người. Ví dụ nó có thể diễn tả sự hạnh phúc, sung sướng hay tồi tệ. Tuy nhiên, từ này nổi tiếng vì được dùng nhiều với nghĩa tương tự như hưng phấn dành cho các bạn nữ trong phim người lớn Nhật Bản.
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

4

3   4

kimochi


'Kimochi' là một từ tiếng Nhật có nghĩa là 'cảm giác', 'tâm trạng' hoặc cảm giác ".
A good feeling could be 'kimochi ii'( cảm giác tốt) and a bad feeling 'kimochi warui' ( cảm giác xấu)
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của kimochi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kt3 ks trong game >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa