Ý nghĩa của từ kbe là gì:
kbe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kbe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kbe mình

1

0   0

kbe


Hiệp sự huynh trưởng (của một Dòng) thuộc Vương quốc Anh ((Knight Commander (of the Order) of the British Empire)).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của kbe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< k.o kc >>