Ý nghĩa của từ ios5 là gì:
ios5 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ios5 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ios5 mình

1

0   0

ios5


Hệ điều hành IOS là hệ điều hành riêng của hãng Apple, chạy trên điện thoại Iphone. Hệ điều hành IOS 5 ra đời cùng thời với Iphone 4S cùng với nhiều cải tiến hữu ích hơn cho người dùng.
thanhthu - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ios5
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lieu trai ky hieu exp >>