Ý nghĩa của từ hsgs là gì:
hsgs nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hsgs Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hsgs mình

1

0   0

hsgs


HSGS ghi tắt của cụm từ "HUS High School for Gifted Students", là Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội hay còn gọi là Trường Chuyên Tổng hợp. Đây là trường đào tạo hệ trung học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc hệ thống đại học quốc gia Hà Nội). HSGS được xem là trường giàu thành tích nhất ở các bộ môn toán lý hóa sinh tin
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hsgs
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cpf bbb >>