Ý nghĩa của từ hiểm nghèo là gì:
hiểm nghèo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hiểm nghèo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiểm nghèo mình

1

15   5

hiểm nghèo


t. Nguy hiểm đến mức khó thoát khỏi tai hoạ. Phút sóng gió hiểm nghèo. Căn bệnh hiểm nghèo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

9   4

hiểm nghèo


rất nguy hiểm, khó lòng thoát khỏi tai hoạ căn bệnh hiểm nghèo qua cơn hiểm nghèo
Nguồn: tratu.soha.vn

3

7   5

hiểm nghèo


t. Nguy hiểm đến mức khó thoát khỏi tai hoạ. Phút sóng gió hiểm nghèo. Căn bệnh hiểm nghèo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hiểm nghèo". Những từ có ch [..]
Nguồn: vdict.com

4

3   8

hiểm nghèo


Nguy hiểm đến mức khó thoát khỏi tai hoạ. Phút sóng gió hiểm nghèo. Căn bệnh hiểm nghèo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   9

hiểm nghèo


paripantha (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của hiểm nghèo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiền sĩ hiểm ác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa