Ý nghĩa của từ hợp lực là gì:
hợp lực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hợp lực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hợp lực mình

1

11   12

hợp lực


I. dt. Lực bằng tổng các lực tác dụng đồng thời lên một vật. II. đgt. Cùng góp sức vào để làm việc gì: Toàn dân hợp lực thành khối vững chắc.
Nguồn: vdict.com

2

11   12

hợp lực


chung sức nhau lại để cùng làm việc gì hai nước hợp lực chống kẻ thù chung Đồng nghĩa: hiệp lực Danh từ lực duy nhất có tác [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   15

hợp lực


Lực bằng tổng các lực tác dụng đồng thời lên một vật. | Cùng góp sức vào để làm việc gì. | : ''Toàn dân '''hợp lực''' thành khối vững chắc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   7

hợp lực


THể hiện sự đoàn kết , thêm gắn bó hơn .
triệu thu trang - Ngày 02 tháng 4 năm 2016

5

6   16

hợp lực


I. dt. Lực bằng tổng các lực tác dụng đồng thời lên một vật. II. đgt. Cùng góp sức vào để làm việc gì: Toàn dân hợp lực thành khối vững chắc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hợp lực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hợp lý hóa hữu sắc vô hương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa