Ý nghĩa của từ hội trường là gì:
hội trường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hội trường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hội trường mình

1

27   9

hội trường


Hội trường là 1 không gian công cộng lớn,có thể chưa được nhiều người nhằm mục đích tổ chức sự kiện ,hội họp cho 1 đơn vị,công ty.
bách - Ngày 23 tháng 3 năm 2014

2

12   4

hội trường


Hội trường là một không gian kín có diện tích rộng dùng để tổ chức các hoạt động mang tính nghi lễ như hội họp, lễ lạc, thi cử... cần có số lượng đông.
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 11 năm 2016

3

12   10

hội trường


Nơi hội họp có thể chứa nhiều người.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

7   9

hội trường


Nơi hội họp có thể chứa nhiều người.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

7   9

hội trường


phòng lớn dùng để làm nơi hội họp hội trường Ba Đình trang trí hội trường để họp tổng kết
Nguồn: tratu.soha.vn

6

7   10

hội trường


Nơi hội họp có thể chứa nhiều người.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hội trường". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hội trường": . hí trư [..]
Nguồn: vdict.com

7

4   11

hội trường


upaṭṭhānasālā (nữ), naccaṭṭhāṇa (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của hội trường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sai khiến sa đắm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa