Ý nghĩa của từ học thuyết là gì:
học thuyết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ học thuyết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học thuyết mình

1

26   12

học thuyết


Toàn thể những điều trình bày có hệ thống về một lĩnh vực khoa học, chính trị, đạo đức... để căn cứ vào đó mà tìm hiểu chân lý, chỉ đạo hoạt đ [..]
Nguồn: vdict.com

2

4   0

học thuyết


Hiểu một cách đơn giản: Học thuyết là quan điểm mang tính khoa học của một cá nhân về một vấn đề của Tự nhiên, Xã hội, Tu duy mang tính bao quát hướng con con người đến những cái mới, điều hữu ích
Tổng Hợp - Ngày 12 tháng 1 năm 2017

3

10   8

học thuyết


Toàn thể những điều trình bày có hệ thống về một lĩnh vực khoa học, chính trị, đạo đức... để căn cứ vào đó mà tìm hiểu chân lý, chỉ đạo hoạt đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

11   9

học thuyết


Toàn thể những điều trình bày có hệ thống về một lĩnh vực khoa học, chính trị, đạo đức... để căn cứ vào đó mà tìm hiểu chân lý, chỉ đạo hoạt động : Học thuyết Đác-Uyn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

14   12

học thuyết


Hoc thuyet la li thuyet khoa hoc cua ca nhan giai thich van de nao do cua tu nhien, xa hoi va tuy duy
caoxuyen - Ngày 22 tháng 3 năm 2014

6

9   8

học thuyết


toàn thể nói chung những quan niệm có hệ thống dùng để lí giải các hiện tượng và hướng hoạt động của con người trong m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

6   12

học thuyết


diṭṭhi (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của học thuyết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tập kích tận số >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa