Ý nghĩa của từ học sinh là gì:
học sinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ học sinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học sinh mình

1

35   15

học sinh


người học ở bậc phổ thông học sinh tiểu học thời học sinh Đồng nghĩa: học trò
Nguồn: tratu.soha.vn

2

24   12

học sinh


Trẻ em học tập ở nhà trường.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "học sinh". Những từ có chứa "học sinh": . học sinh lưu học sinh. Những từ có chứa "h [..]
Nguồn: vdict.com

3

14   6

học sinh


người được học và dạy dỗ ở trường
Hoàng Khải - Ngày 20 tháng 12 năm 2015

4

14   15

học sinh


Trẻ em học tập ở nhà trường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

5   7

học sinh


la nguoi hoc tap o nha truong tu 7 tuoi den 18 tuo
nguyen - Ngày 14 tháng 11 năm 2014

6

14   17

học sinh


Trẻ em học tập ở nhà trường.
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

1   7

học sinh


Học sinh là một loài sinh vật biết suy nghĩ
GiaHan - Ngày 14 tháng 1 năm 2017

8

7   24

học sinh


 Cầu thủ, thủ môn.
Nguồn: phamkhai.sextgem.com

9

9   33

học sinh


 Ca sĩ.
Nguồn: phamkhai.sextgem.com


Thêm ý nghĩa của học sinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sâm nghiêm sáu mươi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa