Ý nghĩa của từ học gạo là gì:
học gạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ học gạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học gạo mình

1

25   6

học gạo


(Khẩu ngữ) học một cách nhồi nhét, chỉ nhằm thuộc được nhiều (thường chỉ cốt để thi đỗ).
Nguồn: tratu.soha.vn

2

22   5

học gạo


học một cách nhồi nhét,học để nhớ,cứ học như thế nhưng thật ra chẳng biết gì cả
Văn Vũ Thùy Linh - Ngày 22 tháng 4 năm 2014

3

2   3

học gạo


Học gạo là học như vẹt, cốt lấy nhiều ở bề mặt nhưng thiếu chiều sâu, thường để trả bài hoặc đi thi.
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 1 năm 2017

4

6   14

học gạo


X. Gạo. ngh. 2.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

4   17

học gạo


X. Gạo. ngh. 2.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của học gạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Học đầy 5 xe học phí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa