Ý nghĩa của từ hưởng thụ là gì:
hưởng thụ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hưởng thụ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hưởng thụ mình

1

15   9

hưởng thụ


Hưởng những tài sản do cha mẹ để cho. | Hưởng quyền lợi trong xã hội. | : ''Muốn '''hưởng thụ''' phải có cống hiến.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12   8

hưởng thụ


Hưởng thụ là sống không lo nghĩ cơm áo gạo tiền sống vui chơi tận hưởng cuộc sống. Sống để ăn
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 8 năm 2016

3

23   20

hưởng thụ


Hưởng thụ nghĩa là được hưởng các tài sản ba mẹ để cho, quyền lợi xã hội, ăn sung mặc sướng. Những nếu muốn hưởng thụ thi mình phải làm, cống hiến cho xã hội thì mới có quyền hưởng thụ...

Cùng loại : Rực rỡ
Rực rỡ có hai nghĩa : 1. Làm việc gì mà thành công tốt đẹp cũng là thành công rực rỡ

2 . Hãnh diện mình là người tốt đẹp trước mặt mọi người. Mọi người phải học tập
Theo mình, nghĩa 2 có nghĩa cụ thể là hoành tráng, tự tin là mình tốt ( Kể lả lúc có lỗi hay xúc phạm người khác mà không nhận lỗi )
Đức Minh - Ngày 31 tháng 5 năm 2015

4

14   13

hưởng thụ


đg. 1. Hưởng những tài sản do cha mẹ để cho. 2. Hưởng quyền lợi trong xã hội: Muốn hưởng thụ phải có cống hiến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

12   12

hưởng thụ


đg. 1. Hưởng những tài sản do cha mẹ để cho. 2. Hưởng quyền lợi trong xã hội: Muốn hưởng thụ phải có cống hiến.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hư [..]
Nguồn: vdict.com

6

11   15

hưởng thụ


hưởng của xã hội, trong quan hệ với cống hiến chưa làm đã đòi hưởng thụ lối sống hưởng thụ
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của hưởng thụ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hường hạ lệnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa