Ý nghĩa của từ hãm tài là gì:
hãm tài nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hãm tài. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hãm tài mình

1

26   15

hãm tài


Là một tính từ mang nghĩa tiêu cực chỉ một người mà mình không ưa, khi họ có hành động, cử chỉ, lời nói khiến công việc của mình bị cản trở, hoặc không thuận lợi
Caominhhv - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

19   15

hãm tài


một từ của miệng của nhiều người. xét nghĩa đen, hãm tài nghĩa là kìm hãm sự làm ăn, kiếm tiền. ngày nay, nó được sử dụng như một tính từ có hàm ý khinh chê một ai đó gây phiền phức hoặc khiến người nói cảm thấy khó chịu. hoặc cũng có thể chỉ một sự vật khiến ta thấy không thoải mái

Ví dụ: Thằng đó hãm tài lắm
ngày gì mà hãm tài thế này?
hansnam - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

3

15   15

hãm tài


Đây là một câu rút ngắn để ám chỉ khinh chê một cá nhân nào đó. Theo nghĩa từ hán nôm thì từ "hãm" được hiểu theo nghĩa là kìm hãm một sự phát triển hay một điều lớn mạnh nào đó;
Từ "tài" có nghĩa là tiền tài, danh vọng, vinh hoa phú quý...
Tóm lại, từ "hãm tài" mà người Việt Nam đang sử dụng có ý nghĩa kìm hãm sự phát triển về kinh tế, hay sự phát triển của con người
vd: mọi người đều bảo hắn có gương mặt thật hãm tài
gracehuong - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

4

17   18

hãm tài


(Khẩu ngữ) có tác dụng đem lại vận rủi, làm cho hao tài trông người đã thấy hãm tài bộ mặt hãm tài
Nguồn: tratu.soha.vn

5

15   16

hãm tài


Là một trong những phát triển ngôn ngữ, nó trở thành một câu cửa miệng của nhiều người. Đây là một câu rút ngắn để ám chỉ khinh chê một cá nhân nào đo
hoangtumalaixia - Ngày 15 tháng 9 năm 2014

6

12   15

hãm tài


Là một trong những phát triển ngôn ngữ, nó trở thành một câu cửa miệng của nhiều người. Đây là một câu rút ngắn để ám chỉ khinh chê một cá nhân nào đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

10   19

hãm tài


theo minh hieu thi hzm tai la ko co tai
kieu - Ngày 27 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của hãm tài
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dế yêu anh hùng bàn phím >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa