Ý nghĩa của từ gfedcba là gì:
gfedcba nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gfedcba Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gfedcba mình

1

0   0

gfedcba


thường đi kèm với ABCDEFG - A Boy Can Do Everything For Girls, nghĩa là một chàng trai có thể vì gái mà làm mọi thứ

gfedcba là viết tắt của Girls Forget Everything Done & Catches New Boys Again - gái thì quên hết tất cả mọi thứ mà chàng trai kia đã làm và đi kiếm trai khác
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của gfedcba
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< am và pm phuot >>