Ý nghĩa của từ fa có là gì:
fa có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fa có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fa có mình

1

0   0

fa có


"fa" là từ ghi tắt của "Forever Alone" trong tiếng Anh, nghĩa là "mãi mãi cô đơn". Từ này ý chỉ những người con trai, con gái không có người yêu, được dùng phổ biến ở Việt Nam.
Ví dụ: "Cả đời này tôi sẽ FA!" hay "Tôi đang FA"
nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của fa có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kt fiance >>