Ý nghĩa của từ ctrl v là gì:
ctrl v nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ctrl v. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ctrl v mình

1

1   0

ctrl v


Là một tổ hợp phím trên máy tính. Ctrl là phím điều khiển trung tâm. Khi kết hợp cùng lúc với phím V sẽ có công dụng là dán (paste). Tổ hợp phím này dùng khi bạn sao chép một văn bản, ký tự nào đó và muốn để nó vào chỗ khác (chẳng hạn như word) mà không cần phải thao tác bằng con chuột.
bao - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

2

0   0

ctrl v


"ctrl" là một phím trong bàn phím máy tính theo chữ cái Alphabet. Nó có thể kích hoạt lệnh trên máy tính nếu kết hợp với tổ hợp phím khác. Nó là từ viết tắt của từ "control", nghĩa là điều khiển. Theo đó, khi nhấn "ctrl + v", máy tính sẽ thực hiện lệnh dán (sau khi sao chép hay cắt một dữ liệu nào đó.)
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 2 năm 2019

3

0   0

ctrl v


Là một tổ hợp phím trên máy tính. Ctrl là phím điều khiển trung tâm. Khi kết hợp cùng lúc với phím V sẽ có công dụng là dán (paste). Tổ hợp phím này dùng khi bạn sao chép một văn bản, ký tự nào đó và muốn để nó vào chỗ khác (chẳng hạn như word) mà không cần phải thao tác bằng con chuột.
bao - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của ctrl v
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ca gãy ô mê ly >>