Ý nghĩa của từ bqt là gì:
bqt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bqt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bqt mình

1

8   2

bqt


viết tắt của ban quản trị - đây là một nhóm người trong một tập đoàn, một công ty được bầu ra để giúp điều hành tập đoàn, công ty đó một cách tôt nhất, công việc được hoàn thành, đạt được các mục tiêu đề ra
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

0   0

bqt


Từ "bqt" ghi tắt của cụm từ "ban quản trị". Đây là một cụm từ được dùng để chỉ những người đứng đầu về lĩnh vực nào đó có quyền mở cuộc họp và chi phối những cuộc họp hội đồng
Ví dụ: Ban quản trị nhà trường yêu cầu mở cuộc họp về vấn đề này
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bqt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< here we go economy of scale >>