Ý nghĩa của từ bq là gì:
bq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bq mình

1

1   0

bq


viết tắt của ''Bill of quantities'' là một tài liệu được sử dụng trong đấu thầu trong ngành xây dựng trong đó vật liệu, phụ tùng, và lao động (và chi phí của họ) được chia thành từng nhóm. Nó cũng cung cấp chi tiết các điều khoản và điều kiện của hợp đồng xây dựng, tất cả các công việc để cho phép một nhà thầu để giá các công việc mà người đó là đấu thầu.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jolie ka >>