Ý nghĩa của từ bastide là gì:
bastide nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bastide Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bastide mình

1

0   0

bastide


Nhà nông thôn (ở miền nam nước Pháp). | Thành lũy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bastide
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< obéissance obédience >>