Ý nghĩa của từ aww là gì:
aww nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aww Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aww mình

1

0   0

aww


Đây là ngôn ngữ mạng ở Việt Nam. Giới trẻ ngày nay sử dụng rộng rãi từ này khi chat trên facebook, chat sms với bạn bè. Mục đích nhằm tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng trước một điều gì đó thay vì phải tìm những biểu tượng hoặc nhãn dán
Ví dụ: Aww! Món quà này thật đẹp (Aww! This gift is so beautiful)
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của aww
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jimin lg ý >>