Ý nghĩa của từ anzac là gì:
anzac nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anzac Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anzac mình

1

0   0

anzac


Binh đoàn An-giắc (binh đoàn Uc và Tân tây lan trong đại chiến I). | Lính An-giắc. | Các binh đoàn An-giắc (ngày 25 tháng 4, kỷ niệm ngày đạo binh An-giắc đặt [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của anzac
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anywhere sewerage >>