Ý nghĩa của từ anuria là gì:
anuria nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anuria Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anuria mình

1

0   0

anuria


Bệnh khó đái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của anuria
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< antwerp anywhere >>