Ý nghĩa của từ an ninh là gì:
an ninh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ an ninh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an ninh mình

1

100   40

an ninh


tình hình trật tự xã hội bình thường, yên ổn, không có rối loạn an ninh được đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự T&iacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

33   20

an ninh


yên ổn về chính trị và trật tự xã hội
lan - Ngày 28 tháng 2 năm 2016

3

1   1

an ninh


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Quỳnh Phụ (Thái Bình), h. Bình Lục (Hà Nam), h. Mỹ Tú (Sóc Trăng), h. Tiền Hải (Thái Bình), h. Quảng Ninh (Quảng Bình)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

5   5

an ninh


Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 2 năm 2017

5

0   0

an ninh


An Ninh có thể là một trong số các địa danh sau đây: Việt Nam Trung Quốc Tên của các nhân vật:
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   1

an ninh


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Quỳnh Phụ (Thái Bình), h. Bình Lục (Hà Nam), h. Mỹ Tú (Sóc Trăng), h. Tiền Hải (Thái Bình), h. Quảng Ninh (Quảng Bình). Các kết quả [..]
Nguồn: vdict.com

7

14   16

an ninh


Yên ổn,không có tệ nạn xã hội,luôn thái bình không có sự việc hay tại nạn xảy ra cả
Gia Như - Ngày 22 tháng 2 năm 2016

8

44   48

an ninh


Được yên ổn, không có rối ren. | :''Giữ cho xã hội '''an ninh''' cơ quan '''an ninh'''.'' | Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ sự yên ổn và trật tự của xã hội. | :' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

14   18

an ninh


an ninh là sự yên ổn
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 2 năm 2016

10

37   42

an ninh


tt. (H. an: yên; ninh: không rối loạn) Được yên ổn, không có rối ren: Giữ cho xã hội an ninh cơ quan an ninh Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ sự yên ổn và trật tự của xã hội: Các cán bộ của cơ quan an ninh đã khám phá được một vụ cướp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

11

12   19

an ninh


yên ổn hẳn tránh được tai nạn tránh được thiệt hại
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 2 năm 2016


Thêm ý nghĩa của an ninh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hàng lối yên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa