Ý nghĩa của từ an lạc là gì:
an lạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ an lạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an lạc mình

1

5   4

an lạc


AN VUI MỚI ỔN ĐỊNH
O BA MA - Ngày 24 tháng 10 năm 2015

2

8   25

an lạc


sukha (trung), sukhaṃ (trạng từ), phāsu (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của an lạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< am thất an vui của níp-bàn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa