Ý nghĩa của từ Yame là gì:
Yame nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Yame. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yame mình

1

4   2

Yame


Ngưng , dừng lại …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

2

1   2

YAME


 (Chỉ): Ngừng, thôi!.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của Yame
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< CHINO KOKYUHO CHOKU-TSUKI >>