Ý nghĩa của từ Yết Kiêu là gì:
Yết Kiêu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Yết Kiêu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yết Kiêu mình

1

4   0

Yết Kiêu


Yết Kiêu (1242-1301; chữ Hán: 歇驕) là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, người có công giúp Nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

3   1

Yết Kiêu


(? - Hạ Bì, Tứ Lộc, Hải Hưng - ?) Gia tướng của Trần Hưng Đạo, giỏi bơi lặn. Giai thoại và sử kể chuyện ông đã ngầm lặn dưới nước đục thuyền của giặc Nguyên. Có lần bị bắt, ông vẫn nhảy xuống nước thoát được (phường) tx. Hà Đông, t. Hà Tây (xã) h. Gia Lộc, t. [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   1

Yết Kiêu


Gia tướng của Trần Hưng Đạo, giỏi bơi lặn. Giai thoại và sử kể chuyện ông đã ngầm lặn dưới nước đục thuyền của giặc Nguyên. Có lần bị bắt, ông [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   2

Yết Kiêu


(?. Hạ Bì, Tứ Lộc, Hải Hưng. ?) Gia tướng của Trần Hưng Đạo, giỏi bơi lặn. Giai thoại và sử kể chuyện ông đã ngầm lặn dưới nước đục thuyền của [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của Yết Kiêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Yến Nội Za Hung >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa