Ý nghĩa của từ Yếm thế là gì:
Yếm thế nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Yếm thế. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yếm thế mình

1

6   0

yếm thế


Có tư tưởng chán đời. | : ''Nhà nho '''yếm thế'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

yếm thế


tt. Có tư tưởng chán đời: nhà nho yếm thế.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "yếm thế". Những từ có chứa "yếm thế" in its definition in Vietnamese. Vietnamese [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   1

Yếm thế


Chủ nghĩa yếm thế là một trường phái của những nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Triết lý của thuyết yếm thế cho rằng mục tiêu của cuộc đời là sống m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

Yếm thế


có tư tưởng chán đời tư tưởng yếm thế nhà nho yếm thế
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

Yếm thế


Weary of the world; to renounce the world.
Nguồn: buddhismtoday.com

6

0   1

yếm thế


tt. Có tư tưởng chán đời: nhà nho yếm thế.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Yếm thế
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Yếm nhân Yến tịch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa