Ý nghĩa của từ Tina là gì:
Tina nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Tina. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tina mình

1

24 Thumbs up   4 Thumbs down

Tina


Tina là cái tên con gái ở nước ngoài, có nghĩa là nhỏ bé, dễ thương. Nó thường đứng ở phần cuối của tên, ví dụ như Argentina, nhưng càng ngày nó càng phổ biến làm tên chính luôn.
lucyta - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2013

2

12 Thumbs up   4 Thumbs down

Tina


Tina tất cả các ý nghĩa: Có thẩm quyền, Vui lòng, Thân thiện, May mắn, Hào phóng, Tính khí, Chú ý, Sáng tạo, Hiện đại, Đang hoạt động, Bay hơi, Nghiêm trọng
Bùi Tú - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

3

14 Thumbs up   10 Thumbs down

Tina


Tina là tên viết tắt của những người tên là Christina, đôi khi ta gặp cả những người tên khai sinh đã là Tina


Ngoài ra Tina còn là tiếng lóng để chỉ Methamphetamine, gọi tắt là Meth, hay ma túy đá. một chất kích thích gây nghiện cực kỳ nguy hiểm cho cơ thể
hansnam - 00:00:00 UTC 11 tháng 8, 2013

4

14 Thumbs up   11 Thumbs down

Tina


Ý ngĩa của tên Tina là nhỏ bé, dễ thương mà người nước ngoài thường đặt để viết tắt cho những cái tên như Christina,...
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

5

7 Thumbs up   8 Thumbs down

Tina


Tina là một chi bướm đêm thuộc phân họ Tortricinae của họ Tortricidae.
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Jessica Alice >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa